Tap’ın Uluslararası İlişkileri

  • ...
  • 29 Eylül, 2018

Atık pillerin canlılar ve çevre üzerindeki negatif etkileri ilk olarak Avrupa’da, 1980’li yılların başlarında, İskandinav ülkelerinde dile getirilmeye başlanılmıştır. Piller içeriklerinde ağır metallerin (özellikle cıva, kadmiyum ve kurşun gibi) bulunması ve insan bünyesindeki kalıcı ve çok zehirleyici etkileri kısa sürede geniş halk kitleleri ve çevre kuruluşları tarafından protesto edilmeye başlanılmış ve neticede pil üreticileri ve politikacılar üzerinde ağır baskılar oluşmuştur.

Bu gelişmeler sonucunda, piller bünyesindeki ağır metallerin, başta cıva olmak üzere, miktarları üreticiler tarafından azaltılmaya başlatılmış veya alternatif pil türleri (örneğin nikel kadmiyum pili yerine nikel-metalhidrit gibi) piyasaya sürülmeye başlanılmıştır. Diğer taraftan, 1991 yılında atık pil ve akümülatörlerin kontrolüyle ilgili ilk Avrupa Birliği direktifi yayımlanmış ve bu direktif 2006 yılında tamamen revize edilerek bugünkü halini almıştır. Ülkemizde ise, Ağustos 2004 yılında, yukarıda adı geçen yönetmelikler esas tutularak, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği adı altında, bugün hala yürürlükte olan yasal uygulamalar başlatılmıştır.

Dünya üzerinde atık pil ve akümülatörlerle ilgili uygulamalara bakıldığında, Avrupa dışındaki ülkelerde ciddi çalışmaların olmadığı görülmektedir. Bu nedenlerle derneğimiz kuruluşundan itibaren konu üzerinde çalışmalar yapan çeşitli yabancı kuruluşlar ile ilişkilerini sürdürmüş ve bunların üyesi olmuştur. Ayrıca Avrupa’da her yıl düzenlenen atık pil ve geri dönüşüm kongrelerine de  katılım sağlanmıştır.

Derneğimiz halen aşağıda belirtilen kuruluşlarla iş birliği içerisindedir:

1)      EPBA (European Portable Battery Association):

TAP, taşınabilir pil ve batarya endüstrisinin sesi olarak bilinen bu kuruluşun iştirakçi üyesidir. EPBA’nın merkezi Brüksel’de olup, kurucu üyeleri pil ve batarya üreticileridir. Kuruluş bünyesinde 3 ayrı çalışma grubu bulunmaktadır (Ulusal ve Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı İnceleme Çalışma Grubu, Teknik Çalışma Grubu ve İstatistiksel Bilgi Toplama Grubu). Bu gruplarca yayınlanan çeşitli bülten, haber ve raporlar yıl boyunca derneğimize de gönderilmektedir. EPBA’nın atık pil / bataryalar konusunda yetkilendirilmiş 19 iştirakçi üyesi olup, bunlardan biri TAP Derneğidir.

2)      EUCOBAT (European Compliance Organization For Batteries)

Avrupa’da atık pil/bataryaları toplayan yetkilendirilmiş kuruluşları bünyesinde barındıran bu kuruluşa TAP yaklaşık 3 sene önce üye olmuştur. Bu organizasyonda halen 16 ülkeden 19 kuruluş bulunmaktadır. EUCOBAT her altı ayda bir Genel Kurul toplantıları düzenleyip çeşitli konuları gündeme getirmektedir. Son toplantı 2018 Nisan ayında İstanbul’da yapılmıştır. EUCOBAT’ın kuruluş amacı üyeler arasında bilgi alış-verişi, Avrupa Birliği Direktifi ile ilgili gelişmelerin görüşülmesi, gerektiğinde pil/bataryalarla ilgili konularda teknik raporlar hazırlatıp üyelerle paylaşılması, diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa projeler düzenlenmesi, çeşitli çalışma gruplarınca hazırlanan taslak projelerin görüşülüp karara bağlanması vb. şeklindedir.

3)      ICBR (Uluslararası Pil Geri Dönüşüm Kongresi)

İsviçre’de yerleşik ICMAG International Congress and Marketing isimli kuruluş her yıl Eylül ayı içerisinde Avrupa’nın farklı bir şehrinde “Uluslararası Pil Geri Dönüşümü” adı altında bir kongre düzenlemektedir. Üç gün süren bu etkinliğin ilk iki gününde pil/batarya sistemleri ve bunların atıkları, geri dönüşüm prosesleri, AB direktifi ve direktifin revizyonu, piller ve döngüsel ekonomi, atık pillerin taşınması/revizyonu/geri dönüşümünde yaşanan sorunlar ve güvenlik tedbirleri, yeni hammadde ve prosesler vb. gibi güncel konularda uzmanlar tarafından sunumlar yapılmaktadır. Son günde ise bir geri dönüşüm veya ayrıştırma tesisi ziyaret edilmektedir. Kongreye pil üreticileri, atık pil toplayan yetkili kuruluşlar, atık elektrikli /elektronik cihaz toplayıcılar, danışman firmalar, metal üreticileri, araştırma kuruluşları, üniversiteler ve otomotiv sektöründen araç üreticileri katılmaktadır. Derneğimiz zaman zaman söz konusu kongreye katılım sağlamakta ve özellikle Avrupa’da konusunda uzman personelle birebir görüşerek, çeşitli konularda görüş alışverişi yapabilmektedir.  

 

                                                                                                        SAVAŞ ARNA

                                                                                                 Kimya Yüksek Mühendisi

                                                                                                                 TAP

 

 

Sayfa Başına Dön
%d blogcu bunu beğendi: