2004 yılında o zamanki adı ile T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ile birlikte ülkemizde üretilen veya ithal edilen her türlü pil ve akümülatörün çevresel etkilerinin azaltılması amaçlanmıştır. Bu yönetmelik kapsamında atık pillerin toplanması ve çevresel etkilerinin denetlenebilir hale getirilmesi amacı ile yönetmelikte de belirtildiği şekilde TAP Derneği (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) kurulmuştur.

Günümüzde hemen hemen her sektörden 600 ün üzerinde üyesi bulunan derneğimiz ana faaliyet alanını bakanlıktan almış olduğu yetki ile birlikte, atık pillerin çevreye etkilerini en aza indirmek olarak belirlemiş bir dernektir. Bu kapsam ile birlikte ülkemizde gerek kamu kurumları, gerekse özel sektör ile birlikte çalışarak sürdürülebilir çevre ve sıfır atık kavramını ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz. Başta okullar olmak üzere her yıl düzenli olarak yaptığımız atık pil toplama kampanyaları ile çevre bilincini daha çok insana ulaştırmaya çalışmaktayız. Eğitime olan inancımız ile birlikte gelecek nesilleri bilinçlendirmek daha iyi bir dünyaya sahip olmayı hedeflemekteyiz.

Unutmayın geri dönüştürülebilen her atık çevre kirliliğinin kontrolü ve ülkemizin kaynaklarının daha verimli kullanımı açısından değerlidir.

Gelecek İçin Geri Getirin…

TAP Genel Sekreteri
Çevre Mühendisi
Neslihan BOYACILAR

Sevgili Çevre Dostları,

Canlıların yaşamında çevrenin çok önemli bir yeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak buna karşılık gerekli önlemleri almadan çevreyi sürekli kirleten de maalesef yine biz insanlarız. Dünyadaki tüm ülkelerin ortak sorunu olan çevre kirliliğine gereken önemi vererek kalıcı çözümler üretilmesi hepimizin temel görevidir. Bizler de Dernek olarak çevreyi kirleten atıklardan biri olan atık pilleri sizlerle beraber toplamakla yükümlüyüz.

Biliyoruz ki atık piller ayrı toplandığı zaman denizler, ağaçlar, toprak, gökyüzü ve tüm canlı hayatı olumsuz etkilenmeyecek ve bizlere teşekkür edecektir. Sizlerle ele ele temiz bir Türkiye ve temiz bir dünya için çalışmak bizi ziyadesi ile mutlu etmektedir.

Yaşanılır bir dünya ve daha temiz bir çevre için atık pillerimizi çöpe atmayalım, ayrı toplayalım.  Doğanın pili bitmesin.

TAP Derneği YK Başkanı

Mehmet TURHAN

Her yıl düzenlene geleneksel okul kampanyaları Eylül 2017  tarihinde başlamış olup 30 Nisan 2018 tarihinde sona erecektir. konu ile ilgili belediyelerinize gönderilen kampanya afişlerini talep edebilirsiniz. Atık piliniz biriktiğinde ilçe belediyenizle görüşerek alınmasını sağlayabilir ve kampanyaya dahil olabilirsiniz.