Küçük İthalatçı Başvurusu

KÜÇÜK İTHALATÇI BAŞVURUSU

2008 yılından itibaren uygulanmakta olan küçük ithalatçı prosedürü 01 Mart 2016 tarihinden itibaren aşağıdaki esaslara göre uygulanmaktadır.

Firmaların yıl boyunca yapılabileceği pil ithalat miktarı (Maksimum 200kg) sabit tutulmak kaydıyla, beyanname sayısı 4 adet ile sınırlandırılmıştır.

Beyanname sayısına ilişkin sınırlama 01 Mayıs 2014 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, yıllık 200kg pil ithalatı sınırı yılın tamamını kapsamaktadır.

Pil ithalatında, 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Tebliği uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, pil ithalatı yapacak olan firmaların, TAREKS’e firma tanıtımlarını yapması gerekmektedir. Sisteme firma tanıtımının yapılmasının ardından, TAREKS üzerinden Çevre Uyum Belgesi Başvurusu yapılmalıdır. İlgili kılavuzlara Ekonomi Bakanlığının internet sitesinden (E-İmza Uygulamaları / Uygulamalar / TAREKS bölümünden) veya sitemizin İthalat menüsü altından ulaşabilirsiniz.

Küçük ithalatçı başvuru prosedürü aşağıdaki gibidir;

 • Küçük ithalatçı firmanın ithal edeceği ürünlerin pil olup olmadığı tespit edilir. Aşağıdaki GTİP (Gümrük tarife istatistik pozisyonları) numaralarından birine veya birkaçına ait ise pil ithalatı TAP Derneği kapsamında gerçekleştirir.
 • Firma tarafından küçük ithalatçı için gerekli evraklar ile TAP Derneğine kargo/posta yolu aracılığı ile veya şahsen başvuru yapılır.
 • Başvuru yapan firma tescil edilmiş gümrük beyannamesi/özet beyanname ile TAP Derneğine müracaat ederek her gümrük beyannamesi başına belirlenen hizmet bedelini öder.
 • Başvurusu onaylanan firmaların başvuru durumu ve Çevre Uyum İzni onayı için TAP Derneği tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazı gönderilir. (bir nüshası da başvuru yapan firmaya gönderilir)
 • Başvuru yapan firma TAREKS üzerinden çevre uyum belgesi ön izin başvurusunda bulunur.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili başvuru onaylanarak Firma Çevre Uyum İzni almış olur. (sadece başvuru yapılan beyannameler için izin alınmaktadır)
 • Başvuru yapılan ürünlerin pil olmaması veya vazgeçilmesi durumunda başvuru evrakları iade edilir.

Firmanıza Küçük İthalatçı prosedürü uygulanabilmesi için gerekli evraklar aşağıdaki gibi olup, firma evrakları fotokopi olabilir. Yalnızca dilekçe ve bilgi formunda kaşe ve imza olması gereklidir.

 1. Başvuru Dilekçesi (indirmek için tıklayınız)

Firma antetli kağıdınıza (varsa) ıslak imzalı ve kaşeli olarak doldurulması gerekmektedir. Dilekçe örneği için linke tıklayınız.

 1. İmza Sirküleri (Fotokopi evrak kabul edilir)
 2. Faaliyet Belgesi (Fotokopi evrak kabul edilir)
 3. Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi evrak kabul edilir)
 4. Tescil Edilen Gümrük Beyannamesi / Özet Beyan (İthal edilecek pil miktarının kg bilgisinin bulunması gerekmektedir. Gümrük beyannamesi veya özet beyanda bu bilgi bulunmaması durumunda ilgili evrakların yanı sıra ürünün ağırlığını gösterebilecek çeki listesi, ürünün kataloğu gibi belgelerin de gönderilmesi gerekmektedir)
 5. İthalat Faturası (Fotokopi evrak kabul edilir)
 6. Bilgi Formu (Islak imzalı ve kaşeli olarak doldurulması gerekmektedir. Bilgi formu örneği için tıklayınız.)
 7. Hizmet Bedeli Banka Dekontu (İthal edilecek pil miktara göre aşağıdaki tabloda belirtilen değer kadar hizmet bedeli alınmaktadır. Asıl veya fotokopi olarak gönderilebilir)

Beyannamede getirilecek pil miktarına bağlı olarak ödenmesi gereken hizmet bedelleri; (22 Ocak 2024 )tarihinden itibaren geçerli olacaktır)

Beyannamedeki pil miktarı (kilogram) Beyanname başına  ödenecek hizmet bedeli tutarı (TL)
50 kilograma kadar (50 kilogram dahil) 3.000 TL
50 kilogram Üzeri – 200 kilograma kadar 9.000 TL

Küçük İthalatçı Hizmet Bedelinin Yatırılacağı Hesap Bilgileri

Vakıfbank İstanbul Şubesi

Iban: TR31 0001 5001 5800 7302 2791 79

Hesap Sahibi: Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi

****  Üyelik süreci ile ilgili sormak istediğiniz konularla ilgili info@tap.org.tr adresine mail atabilirsiniz.

 

 Not : İthal Edilen piller için 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği Hazine ve Maliye Bakanlığına Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ödenmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili Üyelik/ithalat bölümümüzdeki Geri Kazanım Katılım Payı Uygulaması bölümünü inceleyebilirsiniz.

İTHAL EDİLEBİLECEK PİLLERİN GTİP LİSTESİ

 

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
85.06 Primer (şarj edilemeyen) piller ve bataryaları:
8506.10  – Manganez dioksitli olanlar:
 – – Alkali piller:
8506.10.11.00.00  – – – Silindirik piller
8506.10.18.00.00  – – – Diğerleri
8506.10.91.00.00  – – – Silindirik piller
8506.10.98.00.00  – – – Diğerleri
8506.30.00.00.00  – Civa oksitli olanlar
8506.40.00.00.00  – Gümüş oksitli olanlar
8506.50  – Lityumlu olanlar:
8506.50.10.00.00  – – Silindirik piller
8506.50.30.00.00  – – Düğme piller
8506.50.90.00.00  –  Diğerleri
8506.50.90.00.11  – – Kese (Pouch) piller
8506.50.90.00.12  – – Prizmatik piller
8506.50.90.00.19  – – Diğerleri
8506.60.00.00.00  – Çinko-hava reaksiyonlu piller
8506.80  – Diğer primer (şarj edilemeyen)  piller ve bataryalar:
8506.80.05.00.00  – – Voltajı 5,5 V. veya daha fazla fakat 6,5 V.’u geçmeyen kuru çinko-karbonlu piller
8506.80.80.00.00  – – Diğerleri
8506.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar
8507.30  – Nikel-kadmiyumlu akümülatörler:
8507.30.20.00.00  – – Sızdırmaz olanlar
8507.50.00.00.00  – Nikel-metal hidrürlü akümülatörler
8507.60.00.00.00  – Lityum iyonlu akümülatörler
8507.60.00.00.11  – –Silindirik olanlar
8507.60.00.00.12  – –Prizmatik olanlar
8507.60.00.00.13  – –Kese (Pouch) olanlar
8507.60.00.00.19  – –Diğerleri
8507.80.00.00.00  – Diğer akümülatörler

 

 

Sayfa Başına Dön
%d blogcu bunu beğendi: