DTM Akredite Laboratuvar Testleri

DTM AKREDİTE LABORATUVAR TESTLERİ

  1. 2017/15 sayılı DTM tebliğinin amacı;
  • Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  • Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.
  1. “Akredite Analiz Raporlarını” Hazırlayabilecek Akredite Laboratuvarlar

Türkiye’de akredite analiz raporlarını gerçekleştirebilecek laboratuvarlar bulunmaktadır. Bunlar;

  1. Analiz Raporlarının Geçerlilik Süresi

Bir ürün için alınan rapor, ürünün değişmemesi (adı, kodu, markası vb. ayırt edici özellikleri) halinde süresiz olarak geçerli olacaktır. Bunun haricinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlar, bir ürünün analiz raporları alınmış olsa bile, gerekli görüldüğünde kontrol amaçlı olarak rastgele alınacak numunelerden tekrar analiz raporu isteme hakkını saklı tutmaktadır.

  1. Analiz Raporunda İstenecek Parametreler

Atık Pil ve Akümülatörlerinin kontrolü yönetmeliği esas alınarak Madde 5 – Genel İlkeler Başlığında belirtilen parametrelerin değerleri referans alınacaktır.

  1. Analiz Raporu Alınmamış ve Gümrüğe Gelmiş Ürünlerin Durumu

İthalat işlemi gerçekleştirilemeyeceği için b maddesinde de belirtildiği üzere analiz raporunun alınması gerekmektedir.

  1. Avrupa Birliği’nden ithal edilen ürünlerde de analiz raporu istenecek mi?

Avrupa Birliği’nden ithal edilen (ATR’si bulunan) ürünlerde sadece “Çevre Uyum Belgesi”ne sahip olup olunmadığına bakılacaktır. Bunun haricinde akredite laboratuardan alınmış test raporu istenmeyecektir. Ancak, bu ürünlerin yurt içindeki gözetim ve kontrolü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uhdesinde bulunacaktır. Yani, diğer ürünlerde olduğu gibi bu ürünlerden de gerektiğinde analiz raporu isteme hakkı saklı tutulmaktadır.

  1. “İthalatçının Beyanı” yazısı (Self Declaration) nedir?

Bazı durumlarda, ithal edilen ürünün, farklı sayıda pilin çoklu bağlantısı/birleşiminden oluşan ve farklı bir ürün koduna sahip bir ürün (batarya vb.) olabilmektedir. Bu durumda, firmanın, bu üründe kullanılan esas pil için yukarıda detayları verilen bir akredite laboratuar analiz raporu alması ve bahse konu olan üründe (batarya vb.) analiz raporu alınan pilin kullanıldığına dair hazırlayacağı bir “Beyan” yazısını sunması DTM tarafından kabul görecektir. Bu durumda hem pil için hem de batarya için ayrı ayrı analiz raporu alınmasına gerek kalmayacaktır. Bu uygulamanın kabul göreceği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve DTM yetkilileri tarafından beyan edilmiştir

  1. Örnek Analiz Raporu

Buradaki linkten örnek analiz raporu yer almaktadır.

Örnek rapor içi tıklayınız…

Sayfa Başına Dön
%d blogcu bunu beğendi: