1. Çevre Kanunu
  2. Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü (APAK) Yönetmeliği
  3. Atık Yönetimi Yönetmeliği
  4. Atık Getirme Merkezi Tebliği
  5. 2006/66/EC Sayılı AB Direktifi(Tercüme)
  6. 2017/15 Pil Ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği
  7. 2011/53 Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği
  8. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik
  9. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği
  10. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu
  11. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına dair Usul ve Esaslar