Uluslararası İlişkiler

Avrupa’da atık pillerin çevreye verdiği zararlar, ilk defa İskandinav ülkeleri tarafından 80’li yılların ortalarında gündeme getirilmiştir. Bunun nedeni başta nikel kadmiyum pillerindeki kadmiyum ve çinko-karbon ve alkali-mangan pillerinde %8’e varan cıva miktarlarıdır. Bu gelişmeler bilahare diğer Avrupa ülkelerine de sirayet etmiş ve neticede Avrupa Birliği 1990 yılında atık pil ve akümülatörlerle ilgili AB direktifini yayınlamıştır. Daha sonra bu yönetmeliğin yetersiz olduğu görülerek ve Avrupa Birliği ülkelerinin de gittikçe arttığı göz önünde tutularak 2006 yılında halen uygulamada olan atık pillerle ilgili AB direktifi yenilenmiştir. Avrupa birliğinde pil üreticilerinin üyesi olduğu EBPA ( European Portable Battery Association) faaliyetleri kapsamına atık pilleri de dahil etmiş ve ülkelerdeki atık pil toplama faaliyetleri ile ilgili düzenli raporlar yayınlamaya başlamıştır. Derneğimiz bu kuruluşun asosiye üyesidir ve söz konusu kuruluşun Belçika’daki merkezinde zaman zaman yapılan toplantılara katılarak gelimeler hakkında bilgi almaktadır.

Diğer taraftan yaklaşık 4 sene önce Avrupa Birliği ülkeleri bünyesinde sadece yetkili atık pil toplama ve atık elektrik elektronik (AEE) organizasyonlarını içeren EUCOBAT (European Compliance Waste Battery Organisation) isimli yeni bir grup oluşturulmuştur. Kar amacı gütmeyen bu kuruluşa Derneğimiz 2015 yılında üye olmuştur. Söz konusu kuruluş her 6 ayda bir farklı üye ülkede genel kurul toplantıları yapmakta ve bu toplantılarda halen 15 AB ülkesinde 17 üye firma (TAP Dahil) temsilcileri toplantılara katılmaktadır. Bu toplantılarda üye firmaların ülke raporları, atık pil toplamada karşılaşılan sorunların çözümlenmesi, atık pil toplama politikaları, geri dönüşüm prosesleri, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları vs gibi çok değişik konular görüşülmekte, zaman zaman AB komisyonuna iletilmek üzere bağlayıcı kararlar alınmaktadır. Söz konusu toplantılar TAP için son derece yararlı olmakta ve ülkeleri birebir tanımak bakımından önem arz etmektedir.

 

Sayfa Başına Dön
%d blogcu bunu beğendi: