Üyelik Başvurusu

Derneğe Üye Olunabilmesi İçin Gerekli Belgeler

 Şirketler için;

 1. Başvuru Dilekçesi (indirmek için tıklayınız)
 2. İmza Sirküleri (orijinal veya noter tasdikli)
 3. İmza Sirkülerinde imzası bulunan kişilerin Savcılıktan alınacak “Temiz Kâğıdı” (orijinal veya e-devletten alınabilir)
 4. Faaliyet Belgesi (orijinal veya noter tasdikli / başvuru tarihinden max. 1 ay öncesine ait olmalı,  online alınan evrak kabul edilir)
 5. Ticaret Sicil Gazetesi (orijinal veya noter tasdikli / online alınan evrak kabul edilir)
 6. Dernek faaliyetlerini yürütecek kişi için Noter Onaylı Şirket Karar Yazısı (indirmek için tıklayınız)
 7. Dernek faaliyetlerini yürütecek kişi için Savcılıktan alınacak “Temiz Kâğıdı” (orijinal veya e-devletten alınabilir)
 8. Dernek faaliyetlerini yürütecek kişi için Nüfus Kayıt Örneği-Cüzdanı Sureti (orijinal, Muhtarlıktan veya e-devletten alınabilir)
 9. Dernek faaliyetlerini yürütecek kişi için İkametgah Senedi (orijinal, Muhtarlıktan veya e-devletten alınabilir)
 10. Üye Bilgi Formu Orjinal (indirmek için tıklayınız)
 11. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu aydınlatma metni, açık rıza metni (indirmek için tıklayınız)

Şahıs Firmaları İçin;

 1. Başvuru Dilekçesi (indirmek için tıklayınız)
 2. İmza Sirküleri (orijinal veya noter tasdikli)
 3. Faaliyet Belgesi (orijinal veya noter tasdikli/ başvuru tarihinden max. 1 ay öncesine ait olabilir)
 4. Ticaret Sicil Gazetesi (orijinal veya noter tasdikli)
 5. Savcılıktan “Temiz Kağıdı” (orijinal veya e-devletten alınabilir)
 6. Nüfus Kayıt Örneği (orijinal, Muhtarlıktan veya e-devletten alınabilir)
 7. İkametgâh Senedi (orijinal, Muhtarlıktan veya e-devletten alınabilir)
 8. Üye Bilgi Formu Orjinal (indirmek için tıklayınız)
 9. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu aydınlatma metni, açık rıza metni (indirmek için tıklayınız)

Üyelik Süreci:

 • Üyelik için gerekli evraklar ile derneğe kargo/posta yolu aracılığı ile veya şahsen başvuru yapılır.
 • Başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu tarafından ret/onay cevabı verilir.
 • Üyelik başvurusunun onaylanması halinde, başvuru yapan firmaya iletilen Hizmet Sözleşmesi ve yapılan ödemeye ait banka dekontu Derneğimize gönderilir.
 • Üyelik başvurusunun onaylanmaması veya vazgeçilmesi durumunda başvuru evrakları iade edilir.
 • Başvurusu onaylanıp Hizmet Sözleşmesi ve banka dekontu Derneğimize ulaşan firmaların üyelik durumu ve Çevre Uyum İzni onayı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazı gönderilir. (bir nüshası da başvuru yapan firmaya gönderilir)
 • Başvuru yapan firma TAREKS üzerinden Çevre Uyum İzin başvurusunda bulunur.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili başvuru onaylanarak Firma Çevre Uyum İzni almış olur.

Not        1: Giriş aidatı 100.000,-TL ve alınan Yönetim Kurulu kararıyla 2024 yılı yıllık aidat 3.600,-TL ‘dir. Tüzüğümüz gereği giriş aidatı ve yıllık aidatlarda herhangi bir değişiklik (indirim, taksit, çek vb.) yapılamamaktadır. Aidatları aşağıdaki hesap numarasına yatırabilirsiniz.

Hesap Bilgileri

Banka Adı :Vakıfbank İstanbul Şubesi

Iban: TR47 0001 5001 5800 7302 2287 42

Hesap Sahibi  : Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği

Not        2: Elden yapılacak üyelik başvuruları için lütfen randevu alınız.

Not        3: Derneğimize üyelik için başvuru yapan firmalar için, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun Dernekler ve Vakıflarla İlgili Hükümleri 64.Maddesi gereğince yasal başvuru süreci uygulanmaktadır.
Madde 64- (Değişik: 30.07.2003 tarih ve 4963/32) Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler, derneklere üye olma hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 
****  Üyelik süreci ile ilgili sormak istediğiniz konularla ilgili 0212 438 08 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

Not      4: İthal Edilen piller için 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği Hazine ve Maliye Bakanlığına Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ödenmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili Üyelik/ithalat bölümümüzdeki Geri Kazanım Katılım Payı Uygulaması bölümünü inceleyebilirsiniz.

Tap Derneği olarak  15 Nisan’a kadar ofis dışında olacağız.

Herkese iyi bayramlar dileriz.

Tap Derneği olarak  15 Nisan’a kadar ofis dışında olacağız.

Herkese iyi bayramlar dileriz.

Sayfa Başına Dön
%d blogcu bunu beğendi: