Firma unvan, adres ve yetkili kişi değişikliklerini Derneğimize bildirmekle yükümlüdür. Bu değişikliklerin bildirilmemesi durumunda Çevre Uyum İzni yenilenme sürecinde aksaklıklar yaşanabilir.

Unvan Değişiklikleri için Gerekli Evraklar;

  • Unvan değişikliği ile ilgili firma antetli kağıdına yazılmış dilekçe.
  • Unvan değişikliği yapıldıktan sonraki Ticaret Sicil Gazetesi
  • Unvan değişikliği yapıldıktan sonraki Faaliyet Belgesi
  • Unvan değişikliği yapıldıktan sonraki imza sirküleri
  • Üye Bilgi Formu Orijinal (indirmek için tıklayınız)