Şarj Edilebilir Lityum-İyon Pillerinin Uygun ve Güvenli Koşullarda Kullanımı

Çevre Sıcaklığının Yükselme İhtimalinin Olduğu Mekanlarda Pillerin Bırakılması

Araçların konsollarında, pencere eşiklerinde veya direk güneş ışığı alan veya güneş altında park edilmiş araçlar içerisinde pillerinizi bırakmayınız. Aksi taktirde pilleriniz sızabilir.

Pilleri Isı Kaynaklarının Yakınında Bulundurulması

Isıtıcı, kalorifer, soba vs. gibi ısı kaynaklarının yakınında pillerin uzun sürelerle tutulması aşırı ısınma, patlama veya yangına yol açar.

Kullanım Talimatlarına Uyulması

Üreticinin yayınladığı Kullanım Talimatları kitapçığını muhakkak okuyunuz ve kitapçıktaki uyarılara uyunuz.

Pillerin Su ile Teması

Pillerin üzerine su, deniz suyu, meyve suyu veya başkaca bir sıvının dökülmemesine dikkat ediniz. Sıvılar pillerin bünyesindeki koruma devresini bozar ve şarj işleminin anormal düzeydeki akım ve gerilim seviyelerinde gerçekleşmesine yol açar. Sonuçta pillerde aşırı ısınma, patlama veya yanma ortaya çıkabilir.

Şarj İşleminde Uygun Cihaz veya AC Adaptörü Kullanımı

Pil veya Cihaz üreticisi tarafında tavsiye edilen şarj cihazının kullanımı çok önemlidir. Doğru şarj cihazının kullanılmaması pillerde aşırı ısıma, yanma ve hatta patlama gibi durumlara sebep olabilir.

Pillerin Şarj Cihazına Uygun Yerleşimi

Her pil için olduğu gibi Lityum-iyon pillerinde artı ve eksi kutuplarına dikkat edilerek şarj cihazın yerleştirilmeleri gerekmektedir. Bu pillerin cihaza ters yerleştirilmesi durumunda pillerde aşırı ısınma, yanma veya patlama gibi durumlar gözükebilir.

Pillerin Güç Kaynağı Çıkışlarına veya Sigara Çakmaklarına Direk Bağlanması

Otomobillerin çakmaklık girişlerine takılan ve üreticinin tavsiye etmediği araç şarj sistemleri ile cep telefonu gibi pille çalışan cihazlarınızı şarj işlemine tabii tutmanız pillerin yüksek elektrik akımına maruz kalmasına sebep olabilir ve bu durum pilin aşırı ısınmasına, yanmasına ve hatta patlamasına sebep olabilir.

Pillerin Yanlış Ortamda Şarjı

Pillerinizin veya piller çalışan aletlerinizin şarjı sırasında pillerinizin sıcaklıktan uzak tutulması gerekmektedir. Bu sebeple pillerinizi güneşin direk vurduğu noktalarda, kalorifer peteklerinin yanında veya yazın otomobilinizin torpidosunun üzerinde şarj edilmemesi gerekmektedir. Aksi durumda pilleriniz veya pille çalışan cihazınızın aşırı ısınması yanması veya patlaması gibi durumlarla karşılaşılabilir.

Pillerin Ateşe Atılması

Pilleri kesinlikle ateşe atmayınız. Pilleri ateşe atarsanız pillerin dışındaki koruyucu kısım eriyecektir ve gaz çıkışı olacaktır. İçerisindeki kimyasallar çok önemli yangınlara neden olabileceği gibi bu piller patlayarak size zarar verebilir.

Pillerin Kısa Devre Edilmesi

Pillerin artı ve eksi kutupları metal para, anahtar, saç tokası, kolye, bilezik vb gibi metallere temas etmesi kısa devre oluşmasına neden olabilir. Kısa devre oluşması durumunda pillerde aşırı ısınma, yanma veya patlama gibi durumlar görülebilir.

Pillerin Harici Darbelere Maruz Bırakılması

Pillerin kesinlikle delinmemesi veya dışarıdan bir darbeye maruz kalmaması gerekmektedir. Pillerin delinmesi durumunda ısınabilir, yanabilir ve hatta patlayabilir.

Pillere Direk Lehimleme Yapılması

Lityum-iyon pillerinin + veya – uçlarına direk lehimleme ile bağlantı yapılmaması gerekir. lehimleme işleminin yarattığı yüksek sıcaklık piller için zararlıdır. Bu gibi durumlarda pilin izolasyon tabakası eriyecek ve gaz çıkışı ventili hasara uğrayacaktır. Bu durumda pilde aşırı ısınma, patlama veya yanma olabilecektir.

Pillerin Mikro-dalga Fırınlarına, Basınçlı Kaplara veya Benzer Cihazlar İçerisine Konulması

Bu gibi durumlarda yaratılan ani sıcaklık artışı pillerdeki sızdırmazlık contasında hasar oluşturacağından, aşırı ısınma sonucunda yanma veya patlama görülebilecektir.

Yanıcı Maddelerle Temas

Pillerin şarj veya deşarjı esnasında cihazın altında veya üstünde yanıcı veya patlayıcı maddelerin bulundurulması risklidir. Bu gibi durumlarda aşırı ısınma, patlama ve yanma görülebilir.

Pillerin Sökülmesi veya Üzerlerinde Tadilat Yapılması

Bu tür uygulamalarda pillerde bulunan gaz çıkış ventili hasara uğrayacak ve sonuçta aşırı ısınma, patlama veya yangın görülebilecektir.

Uzun Sürelerle Kullanım Dışı Kalan Cihazlar

İçerisinde pil bulunan cihaz uzun sürelerle kullanılmıyorsa pilini çıkarınız ve kuru bir ortamda saklayınız. Aksi taktirde, düşük seviyelerde olsa dahi, pil bünyesindeki meydana gelen kimyasal reaksiyonlar cihazda oksitlenme ve korozyona yol açabilecektir. Aynı zamanda cihazınızı kullanmasanız dahi pillerinizin ömrü tükenecektir.

Pillerin Küçük Çocukların Erişiminden Uzak Tutulması

Piller küçük çocuk ve hayvanların yakın çevresinde bulundurulmamalıdır. Aksi taktirde küçük çocuklar veya hayvanlar tarafından piller çiğnenebilir ve hatta yutulabilir. Bu nedenle piller oyuncak değildir ve özellikle küçük çocuklardan uzak tutulmalıdır.

Pillerde İzlenebilecek Değişiklikler

Pillerin kullanımı esnasında bir koku duyulması, sıcaklığın aşırı artması, renk değişikliği, deformasyon veya olağan üstü bir durumun ortaya çıkması halinde pili hemen cihazından çıkartınız ve bir daha kullanmayınız. Bu gibi durumlar şarj işlemi esnasında da ortaya çıkabilir. Aksi taktirde aşırı ısınma sonucunda yanma veya patlama söz konusu olabilecektir.

Pillerin Akması

Pillerin akması veya değişik bir koku yayılması durumunda, pili cihazdan hemen çıkarıp, açık ateş, ısı kaynağı ve alevden uzak bir ortamda muhafaza ediniz. Sızan elektrolit maddesi yanıcıdır ve pilin patlamasına veya tutulmasına yol açabilecektir.

Sahte veya Tadil Görmüş Pil/Bataryalar

Üzerindeki etikette üretici/dağıtıcı ismi/adresi bulunmayan veya pilin kullanımında dikkat edilecek ikazları içermeyen piller muhtemelen sahte veya üzerlerinde işlem yapılmış pillerdir. Bu tür pillerin bünyesinde koruma devreleri olmayabileceği gibi, bu devreler hasara uğramışta olabilir. Bu tür piller her an yanabilir veya patlayabilir. Dolayısı ile satın alma aşamasında çok dikkat edilmelidir.

Manyetik Alan Etkisi

Piller manyetik alanların üzerinde veya yakınında tutulmamalıdır. Manyetik alan ısınma yaratacağından yanma veya patlama riskleri mevcuttur.

Hizmet Ömrünü Tamamlamış Piller

Hizmet ömrünü tamamlayarak, atık haline gelmişpillerin bir cihaz içerinde kullanılarak zorlanması veya şarj işlemlerine tabi tutulması sonuçta pil bünyesinde tam bir deformasyona yol açacağından aşırı ısınma, patlama veya yanma olabilecektir.

Hasarlı Piller

Cep telefonu, tablet, laptop içerisindeki hasar görmüş ve özellikle şişmiş pilleri, tornavida veya sivri uçlu metal sicimlerle çıkarmaya çalışmayınız. Aksi taktirde oluşabilecek kısa devreler sonucunda aşırı ısınma, şiddetli alevlenme veya patlama olabilecektir.

 

Sayfa Başına Dön
%d blogcu bunu beğendi: