KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TAP Derneği ve İktisadi İşletmesi , 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatı ile vermiş olduğunuz onay dahilinde ve aşağıda açıkladığımız çerçevede ve reklam ve promosyon amaçlı kullanılmamak üzere, kişisel verilerinizi işleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği ölçüde Bakanlıklar, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarına açıklayabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SEBEBİ

Kişisel verilerin işlenme sebepleri, Derneğimizin ve İktisadi İşletmemizin Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamındaki hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile ve Dernek Tüzüğünde yer alan hizmet ve faaliyetlerin yerine  getirilmesi sırasında ve bunların gerçekleşmesi amacı ile kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak amacı ile kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, güncelleyebilecek, otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, tarafınızca takip edilen hizmetlerimizi sunabilmek , işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dahilinde, mevzuatın Derneğimize yüklediği sorumlulukları yerine getirirken, belirlenmiş sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğümüzdeki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve lüzumlu faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar ile Bakanlıklar, yerel yönetimler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ve ayrıca mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kuruluşlara yukarıda sıralanan verilerinizin işlenme amaçları ile sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, gerek Dernek merkezi aracılığı ile gerekse Dernek resmi web sitesi, internet sitemizdeki ilgili linkler veya hizmeti alacak olanlara göndereceğimiz sözlü, yazılı yada elektronik ortamda elde edilebilecektir.

KVKK’nın 11. Maddesi gereği haklarınız;

07.10.2016 tarihi itibari ile Derneğimize yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizi;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi takip etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

d) Eksik/yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

f) Aktarıldığı 3.kişilere, yukarıda sayılan (d) ve (e) bendleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirlenen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Sayfa Başına Dön
%d blogcu bunu beğendi: