TAŞINABİLİR PİL ÜRETİCİLERİ ve İTHALATÇILARI DERNEĞİ
Üyelik | Üyelik Başvurusu


Derneğe Üye Olunabilmesi İçin Gerekli Belgeler

 

Şirketler için

1. Başvuru Dilekçesi (Dökümanlar Bölümünde)

2. İmza Sirküleri (orjinal veya noter tasdikli)

3. İmza Sirkülerinde imzası bulunan kişilerin Savcılıktan alınacak "Temiz Kâğıdı" (orjinal)

4. Faaliyet Belgesi (orjinal veya noter tasdikli / başvuru tarihinden max. 1 ay öncesine ait olabilir)

5. Ticaret Sicil Gazetesi (orjinal veya noter tasdikli)

6. Dernek faaliyetlerini yürütecek kişi için Noter Onaylı Şirket Karar Yazısı (Dökümanlar Bölümünde)

7. Dernek faaliyetlerini yürütecek kişi için Savcılıktan alınacak "Temiz Kâğıdı" (orjinal)

8. Dernek faaliyetlerini yürütecek kişi için Nüfus Cüzdanı Sureti (orjinal, Muhtarlıktan)

9. Dernek faaliyetlerini yürütecek kişi için İkametgah Senedi (orjinal, Muhtarlıktan)

10. Üye Bilgi Formu (orjinal, Dökümanlar Bölümünde)

11. Kota Uygulaması Müracaat Formu (Dökümanlar Bölümünde)

 

***********************************************************************************

Şahıs Firmaları İçin

1. Başvuru Dilekçesi (Dökümanlar Bölümünde)

2. İmza Sirküleri (orjinal veya noter tasdikli)

3. Faaliyet Belgesi (orjinal veya noter tasdikli/ başvuru tarihinden max. 1 ay öncesine ait olabilir)

4. Ticaret Sicil Gazetesi (orjinal veya noter tasdikli)

5. Savcılıktan "Temiz Kağıdı" (orjinal)

6. Nüfus Cüzdanı Sureti (orjinal, Muhtarlıktan)

7. İkametgah Senedi (orjinal, Muhtarlıktan)

8. Üye Bilgi Formu(Dökümanlar Bölümünde)

9. Kota Uygulaması Müracaat Formu (Dökümanlar Bölümünde)

 

Not: Giriş aidatı 18.000,-TL ve alınan Yönetim Kurulu kararıyla 2017 yılı  yıllık aidat 480,-TL 'dir. Tüzüğümüz gereği giriş aidatı ve yıllık aidatlarda herhangi bir değişiklik (indirim, taksit, çek vb.) yapılamamaktadır. Elden yapılacak üyelik başvuruları için lütfen randevu alınız.

Not: Derneğimize üyelik için başvuru yapan firmalar için, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun Dernekler ve Vakıflarla İlgili Hükümleri 64.Maddesi gereğince yasal başvuru süreci uygulanmaktadır.

Madde 64- (Değişik :30.07.2003 tarih ve 4963/32) Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler, derneklere üye olma hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.


Hesap Bilgileri

T.Garanti Bankası Tahtakale Şubesi (502)

Hesap No: 629724

Ibah:TR35  0006 2000 5020 0006 2972 46

Hesap Sahibİ: Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği

 

Müracaat ve Detaylı Bilgi İçin;

Adres : Giyimkent 13.Sokak No:75-77 Atışalanı Esenler / İSTANBUL
Tel : 0212 438 08 25
Fax : 0212 438 19 05
E-mail: info@tap.org.tr

 

 

 
Dökümanlar :
Şirket İçin Başvuru Dilekçesi İndir
Şirket Karar Yazı Örneği İndir
Üye Bilgi Formu İndir
2015 Yılı Pil Kota Müracaat Formu İndir
TAP | Üyelik Başvurusu Belediye Kent 2014
1 2 3 4 5
Avcılar Belediye..
Atık pil biriktirdim..
Size bir tık kadar yakınız... Biriktirdiğiniz pilleri 15 gün içerisinde alıyoruz . Tek yapmanız gereken açılan formu eksiksiz doldurmanız..
 

Pil Toplama Malzemesi İstiyorum
Atık piller çöp değildir sizde Kurum\Firmanıza en kısa zamanda bedelsiz Atık Pil Toplama Malzemesi temin etmek  ister misiniz ?
 

Toplama Noktaları Nerede
Size en yakın toplama noktasını biliyor musunuz ? Öğrenmek için tıklayınız...