TAŞINABİLİR PİL ÜRETİCİLERİ ve İTHALATÇILARI DERNEĞİ
Üyelik | Küçük ithalatçılar

Küçük İthalatçı Prosedürü

2008 yılından itibaren uygulanmakta olan küçük ithalatçı prosedürü 01 Mart 2016 tarihinden itibaren aşağıdaki esaslara göre uygulanacaktır.

Firmaların Yıl boyunca yapılabileceği pil ithalat miktarı (Maksimum 200kg) sabit tutulmak kaydıyla, beyanname sayısı 4 adet ile sınırlandırılmıştır.

Beyanname sayısına ilişkin sınırlama 01 Mayıs 2014 tarihinden itibaren uygulanacak olup, yıllık 200kg pil ithalatı sınırı 2014 yılının tamamını kapsamaktadır. Bu kapsamda 01 Mayıs 2014 tarihine kadar pil ithalatı gerçekleştiren firmaların toplam ithalat miktarları 200kg’lık sınır içerisinden düşülecek, kalan miktarın ithalatı maksimum 4 beyanname ile yapılabilecektir. 

Prosedürünü şu şekilde özetleyebiliriz. Firma tescil edilmiş gümrük beyannamesi / Özet Beyanname  ile Derneğimize müracaat ederek her gümrük beyannamesi başına belirlenen hizmet bedelini öder. Dernek firmanın başvurusu sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazı ile bilgilendirme yapar. Bakanlık, Dernek yazısı üzerine,  firmaya yalnızca sözü edilen beyannamede geçerli olmak üzere TAREKS üzerinden Çevre Uyum Belgesi onayı verir.

Pil ithalatında, 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe giren , 2011 / 53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Tebliği   uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, pil ithalatı yapacak olan  firmaların, TAREKS’e firma tanıtımlarını  yapması gerekmektedir. Sisteme firma tanıtımının yapılmasının ardından, TAREKS üzerinden Çevre Uyum Belgesi Başvurusu yapılmalıdır. İlgili klavuzlara Ekonomi Bakanlığının internet sitesinden ( E-İmza Uygulamaları / Uygulamalar / TAREKS bölümünden) veya sitemizin Mevzuat başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Firmanıza Küçük İthalatçı prosedürü uygulanabilmesi için gerekli evraklar aşağıdaki gibi olup, firma evrakları fotokopi olabilir.Yalnızca dilekçe ve bilgi formunda kaşe ve imza olması gereklidir.

1.      Başvuru Dilekçesi (Dökümanlar Bölümünde)

2.      İmza Sirküleri

3.      Faaliyet Belgesi

4.      Ticaret Sicil Gazetesi

5.      Tescil Edilen Gümrük Beyannamesi / Özet Beyan

6.      Ürünün Ağırlığını Gösterir Belge (Çeki Listesi, Ürünün Kataloğu vb.)

7.      İthalat Faturası

8.      Bilgi Formu (Dökümanlar Bölümünde)  

9.      Hizmet Bedeli Banka Dekontu 

10.    Kota Uygulaması Müracaat Formu (dökümanlar bölümünde- 2014 yılı ithalat verileri ile doldurulacakır)

 

Beyannamede getirilecek  pil miktarına bağlı olarak  ödenmesi gereken hizmet bedelleri ;

Beyannamedeki pil miktarı       - kg-  Beyanname başına  ödenecek hizmet bedeli tutarı 
50 kg'a kadar 500 TL
50 kg Üzeri - 200 kg'a kadar 1500TL

            

 Küçük ithalatçı Hizmet Bedelinin yatırılacağı hesap bilgileri

T.Garanti Bankası Tahtakale Şubesi (502)

Hesap No: 6297247

Ibah:TR08 0006 2000 5020 0006 2972 47

Hesap Sahibİ: Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi

 

 

 
Dökümanlar :
Küçük İthalatçı Başvuru Dilekçesi İndir
Küçük İthalatçı Bilgi Formu İndir
Kota Uygulaması Müracaat Formu İndir
TAP | Küçük ithalatçılar Belediye Kent 2014
1 2 3 4 5
Avcılar Belediye..
Atık pil biriktirdim..
Size bir tık kadar yakınız... Biriktirdiğiniz pilleri 15 gün içerisinde alıyoruz . Tek yapmanız gereken açılan formu eksiksiz doldurmanız..
 

Pil Toplama Malzemesi İstiyorum
Atık piller çöp değildir sizde Kurum\Firmanıza en kısa zamanda bedelsiz Atık Pil Toplama Malzemesi temin etmek  ister misiniz ?
 

Toplama Noktaları Nerede
Size en yakın toplama noktasını biliyor musunuz ? Öğrenmek için tıklayınız...