TAŞINABİLİR PİL ÜRETİCİLERİ ve İTHALATÇILARI DERNEĞİ
Hakkımızda | İktisadi İşletmemiz

Dernek Amacına uygun olarak atık pillerin toplanması ve değerlendirilmesi konusunda faaliyet göstermek üzere TAŞINABİLİR PİL ÜRETİCİLERİ VE İTHALATÇILARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ kurulmuştur.

İktisadi işletmenin kuruluş amacı ve başlıca konuları şunlardır:
a) Taşınabilir pil atıkları ile ilgili olarak, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek, Türkiye’de bu ürünlerin alıcı ortamı olan etkilerini asgariye indirebilmek amacıyla atık pillerin toplanmasında, taşınmasında, geri kazanımında, bertaraf edilmelerinde etkin rol oynamak ve bu amaçla kurulacak sisteme katkıda bulunmak veya piyasadan temin edilerek bizzat yaptırmak,
b) Pil atıklarının toplanması, ayrılması, geri kazanımı ve geri dönümü işlemlerinin yaygınlaştırılması, bu işlemlerin belgelenmesi, bu amaca yönelik yerel yönetimler ile geri dönüşüm sanayi pil üreten ve ithal eden şirketler arasında koordinasyonu sağlayarak bakanlıklar nezdinde bu konudaki yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
c) Atık pillerin ve ambalajlarının geri dönüşümünün, toplanmasının, taşınmasının, ayrılmasının, geri kazanımının ve bertarafının sağlanması için sistem ve strateji planları hazırlamak veya hazırlatmak, bu faaliyetleri yerine getirmek veya getirtmek,
d) Pil ürünlerinin ve atıklarının çevreye olan etkilerini asgariye indirebilmek amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme, teknolojiyi geliştirme, yeni teknoloji arayışlarına yönelme konularında yurt içinde ve dışında çalışmalar yapmak ve yaptırtmak,
e) Tüketicilerin atıkların zararları ve geri toplanmaları konusunda eğitilerek, katılım ve katkılarını sağlamak,
f) Pil atıklarının değerlendirilmesi konusunda bültenler yayınlamak veya yayınlatmak, bu konularda eğitim ve tanıtım amaçlı dergi, broşür, kitap yayınlamak ve yayınlatmak,
g) Gerektiğinde üyelerin ihtiyacını karşılamak amacıyla lokal işletmek veya işlettirmek, ticari mahiyette yurt içi veya yurt dışında her türlü alım satım işleri yapmak, faaliyetlerini yürütmek için yurt içi veya yurt dışından araç gereç satın almak,
h) İktisadi işletmenin amacına ve konularına uygun olarak kira sözleşmeleri yapmak,
i) İktisadi işletmenin amaç ve konularının gerçekleştirilmesi için, uluslararası kuruluş veya bankalarca, yurt içinde veya yurt dışında verilecek özel kredi ve teşvikleri alabilmek için her türlü menkul ve gayrimenkul teminat, ipotek ve rehin verebilir

 

 

 

 

 

 
TAP | İktisadi İşletmemiz Belediye Kent 2014
1 2 3 4 5
Avcılar Belediye..
Atık pil biriktirdim..
Size bir tık kadar yakınız... Biriktirdiğiniz pilleri 15 gün içerisinde alıyoruz . Tek yapmanız gereken açılan formu eksiksiz doldurmanız..
 

Pil Toplama Malzemesi İstiyorum
Atık piller çöp değildir sizde Kurum\Firmanıza en kısa zamanda bedelsiz Atık Pil Toplama Malzemesi temin etmek  ister misiniz ?
 

Toplama Noktaları Nerede
Size en yakın toplama noktasını biliyor musunuz ? Öğrenmek için tıklayınız...