TAŞINABİLİR PİL ÜRETİCİLERİ ve İTHALATÇILARI DERNEĞİ
Pil Hakkında | AB'de Pille İlgili Yönetmelikler

Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü hakkında Avrupa Parlamentosu tarafından 1991 yılında yayınlanan 91/157/EC sayılı direktif, daha sonra kapsamı genişletilerek, 26 Eylül 2008 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde yenilenmiştir. Bugün tüm AB üyesi ülkelerde geçerli olan bu yeni direktif 2006/66/EC sayılıdır.

Direktifte her türlü pil ve akümülatörün çevre için az veya çok zararlı etkileri olduüu görüşü hakimdir. Bu nedenle direktif kapsamı çok genişlemiş durumdadır. Ayrıca cıva, kadmiyum ve kurşun gibi zararlı maddelerin pil ve akümülatörler bünyesinde bulunmasına müsaade edilen oranları yeni direktifte, eskiye oranla daha da düşürülmüş ve Nikel-Kadmiyum pillerin kullanımına müsaade edilen cihaz türleri kısıtlanmıştır.
Direktif atık pil ve akümülatörler bünyesinde bulunan metallerin değerli olduğunu ve bunların geri kazanılması gerektiğini ayrıca vurgulamaktadır.
Direktifte atık pil ve akümülatörlerin toplama kriterlerinin neler olduğu, toplama hedeflerinin hangi değerlerde olması gerektiği ve bu hedeflerin zamana nasıl yayıldığı açıklanmıştır. Ayrıca direktif, geri kazanım için belirli hedefleri belirtmektedir.
Direktifte atık pil ve akümülatörlerin toplanmasından, geri kazanımına veya bertarafına kadar yapılacak işlemlerden kimlerin sorumlu olacağı ve bu süreçte ortaya çıkacak masrafların kimler tarafından karşılanacağı tanımlanmıştır. Direktif cihazlar bünyesinde bulunan pillerin durumunu ele almış ve bunların ne gibi işlemler göreceğini açıklamıştır. Bu meyanda, direktifin diğer ilgili direktiflerle bağlantılarının neler olacağı gösterilmiştir.
Direktifte tehlikeli maddeler içeren pil ve akümülatörlerin üzerinde hangi şekil, işaret ve yazıların bulunacağı ve bunların ölçülerinin ve yerlerinin nasıl olacağı net bir şekilde açıklanmaktadır. Direktif ayrıca pil ve akümülatörler üzerinde kapasite işaretlenmesini şart koşmaktadır. Direktif tüketicinin bilgilendirilmesi ve yükümlülerce hazırlanacak atık yönetim planlarının sorumluluklarının netleştirilmesini istemektedir.
Direktifte bulunan diğer hususlar arasında; 
yükümlü kişi, kurum ve kuruluşların nasıl kayıt altında tutulacağı, yükümlülerin yıllık pil ve akümülatör satış miktar ve tutarlarının ne şekilde beyan edileceği, piyasa denetimlerinin nasıl yapılacağı, atık pil ve akümülatörlerin bertarafında ne gibi metotların kullanılacağı, direktifin ne gibi muafiyetler uygulayacağı, küçük üretici ve ithalatçıların durumunun ne olacağı, direktifin ihlali durumunda ne tür cezaların söz konusu olduğu, direktifin amacına ulaşıp ulaşmadığının ne şekilde kontrol edileceği ve direktifin geçerli olacağı sürenin ne olacağı
gibi çeşitli başlıklar bulunmaktadır.
 
TAP | AB'de Pille İlgili Yönetmelikler Belediye Kent 2014
1 2 3 4 5
Avcılar Belediye..
Atık pil biriktirdim..
Size bir tık kadar yakınız... Biriktirdiğiniz pilleri 15 gün içerisinde alıyoruz . Tek yapmanız gereken açılan formu eksiksiz doldurmanız..
 

Pil Toplama Malzemesi İstiyorum
Atık piller çöp değildir sizde Kurum\Firmanıza en kısa zamanda bedelsiz Atık Pil Toplama Malzemesi temin etmek  ister misiniz ?
 

Toplama Noktaları Nerede
Size en yakın toplama noktasını biliyor musunuz ? Öğrenmek için tıklayınız...