TAŞINABİLİR PİL ÜRETİCİLERİ ve İTHALATÇILARI DERNEĞİ
Pil Hakkında | AB'de Atık Pil Süreci İşleyişi

Çeşitli tip piller bünyesindeki metallerden hangilerinin geri kazanılabildiği aşağıda gösterilmiştir.
·         Çinko - Karbon Pilleri                   : çinko ve manganezli çelik alaşımı
·         Alkali - Mangan Pilleri                  : çinko ve manganezli çelik alaşımı
·         Nikel - Kadmiyum Pilleri               : ferro-nikel alaşımı, kadmiyum, kobalt
·         Nikel - Metalhidrit Pilleri              : ferro-nikel alaşımı, nadir toprak elementleri
·         Lityum –İyon
/Lityum – Polimer Pilleri              : kobalt
 
Çok önemli bir husus, yukarıda belirtilen çeşitli metallerin metal filiz veya alaşımlarından ayrıştırılarak çıkartılması maliyetlerin, aynı metallerin bunları içeren atık pillerden geri kazanılması maliyetlerinin çok üstünde olduğudur. Bu bakımdan pillerin içerdikleri metallerden dolayı evsel çöplere atılmayacak kadar değerli oldukları unutulmamalıdır.
Avrupa’da atık pillerin toplanmasına öncülük eden ve toplama işlemlerine ilk başlayan ülke 1992 yılında Avusturya olmuştur. Bu ülkeyi İsveç, Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika takip etmişlerdir.2007 yılında en yüksek atık pil toplama oranının 14.000 tonla Almanya ve 10.400 tonla Fransa olduğu izlenmiştir. Bu iki ülkenin nüfus yoğunluğu göz önünde tutulmalıdır. Buna karşılık oldukça iyi bir toplama organizasyonuna sahip, ancak nüfus yoğunluğu daha düşük olan Hollanda ve Belçika da toplama miktarlarının 2006 yılı itibariyle 2.800-3000 ton civarında olduğu rapor edilmiştir. Diğer taraftan, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi ülkeler atık pil toplama organizasyonlarını daha sonra kurduklarından toplama oranları bugün için oldukça düşüktür. 
Avrupa Birliği ülkelerinde atık pillerin toplanması, nakliyesi ve depolanması işlemleri bu maksatla kurulmuş şirket, dernek, vakıf veya benzeri kuruluşlarca yürütülmektedir. Bu kuruluşlar bazen toplanan atıkların türlerine göre ayrıştırma işlemini de üstlenebilmektedirler. Atık pillerin geri kazanım işlemleri ise bu maksatlarla kurulmuş, ihtisas sahibi firmalar tarafından yürütülmektedir. Belli başlı geri kazanım tesisleri Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, Belçika ve İsviçre’de bulunmaktadır. Bu işletmelerde çeşitli geri kazanım teknikleri kullanılmaktadır. Örnek olarak, termal prosesler (elektrikli ark ocakları, yüksek fırınlar ve döner demirdöküm fırınları gib), hidrometallürijik prosesler, vakumlu destilasyon prosesleri ve solventle ayrıştırma prosesleri sayılabilir.
Avrupa Birliği ülkelerinde tüketici toplumun yaklaşık % 70’inin atık pillerin toplanması gerektiği bilincinde olduğu söylenebilir ve bu nedenle, son AB direktifinin 2012 yılı için öngördüğü % 25’lik toplama oranına bir çok üye ülke tarafından ulaşılabileceği tahmin edilmektedir. Buna mukabil aynı direktifin 2016 yılı hedefi olan % 45’lik toplama oranı üye ülkelerin çoğunu zorlayacağı ifade edilmektedir.
Atık pillerin başarılı bir şekilde toplanabilmesi için, tüketicinin muhakkak toplama noktalarına gelmeleri sağlanmalıdır gerçeği bir çok ülkede kabul görmüştür. Bu da bilinçlendirme çalışmaları, yazılı ve görsel basında çeşitli tanıtım ve reklam programları ve halkla ilişkilerle mümkün olabilmektedir.

 
TAP | AB'de Atık Pil Süreci İşleyişi Belediye Kent 2014
1 2 3 4 5
Avcılar Belediye..
Atık pil biriktirdim..
Size bir tık kadar yakınız... Biriktirdiğiniz pilleri 15 gün içerisinde alıyoruz . Tek yapmanız gereken açılan formu eksiksiz doldurmanız..
 

Pil Toplama Malzemesi İstiyorum
Atık piller çöp değildir sizde Kurum\Firmanıza en kısa zamanda bedelsiz Atık Pil Toplama Malzemesi temin etmek  ister misiniz ?
 

Toplama Noktaları Nerede
Size en yakın toplama noktasını biliyor musunuz ? Öğrenmek için tıklayınız...